پیاده سازی چهار گوشه ملک

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین به منظور تثبیت حدود ملک انجام میشود در صورتی که موقعیت دقیق حدود مرز های ملک مشخص نباشد ممکن است املاک مجاور به حدود ملک تجاوز کنند و در این صورت مالک دچار اختلافات ملکی می شود پس برای جلوگیری از تجاوز به حریم و حدود ملک […]

بیشتر بخوانید