پیاده سازی چهار گوشه

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین به منظور تثبیت حدود ملک انجام میشود در صورتی که موقعیت دقیق حدود مرز های ملک مشخص نباشد ممکن است املاک مجاور به حدود ملک تجاوز کنند و در این صورت مالک دچار اختلافات ملکی می شود پس برای جلوگیری از تجاوز به حریم و حدود ملک […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند و فاقد دیوارکشی اند با دقت بالایی میبایست انجام شود تا بسیاری از مشکلاتی که به دلیل عدم پیاده سازی اصولی در آینده برای بسیاری از مالکین پیش می آید، رخ ندهد. پیاده سازی ملک بدون مرز مشخص با جانمایی پلاک ثبتی امکان پذیر است و […]

بیشتر بخوانید