پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند روی زمین به جهت تعیین موقعیت حدود مرزهای ملک انجام می شود.بهتر است قبل از ایجاد اختلافات ملکی و تجاوز به حریم ملک، حدود مرزهای ملک مشخص و تثبیت شود و برای اینکار باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. […]

بیشتر بخوانید