پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی و دسترسی به اسناد ثبتی ممکن است در واقع با انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی میتوان آدرس و حدود اربعه ملک را مشخص نمود. عملیات جانمایی پلاک ثبتی تنها از عهده متخصصی بر می آید که به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد و این عملیات را […]

بیشتر بخوانید