پیدا کردن آدرس ملک

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به این منظور انجام می شود که اگر موقعیت دقیق ملکی برای مالک مشخص نباشد و مدارک همچون قولنامه یا سند قدیمی از این ملک را دارد، میتواند برای تعیین موقعیت ملک جانمایی پلاک ثبتی ملک را انجام […]

بیشتر بخوانید