پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی را می توان به فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. این فرد متخصص برای یافتن آدرس ثبتی ملک گمشده عملیات جانمایی پلاک ثبی را انجام می دهد. با انجام این عملیات آدرس ملک و حدود آن معلوم می گردد. پیدا کردن املاک گمشده با توجه به […]

بیشتر بخوانید