پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان ها برای انجام معاملات ملکی

پیش تفکیک آپارتمان ها برای انجام معاملات ملکی

پیش تفکیک آپارتمان ها برای انجام معاملات ملکی به این دلیل می باشد که خریدار  و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحدهای آپارتمانی برای پیش فروش باشد در این صورت مساحت دقیق واحدها شخص نمی باشد و معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحد ها باشد،مطمئن نمی باشد […]

بیشتر بخوانید
پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی و تجاری

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی و تجاری

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی و تجاری با این هدف و منظور انجام می شد که مساحت دقیق واحد آپارتمان به دست آید بنابراین اگر قصد پیش خرید واحد های آپارتمان برج ها را دارید حتما به یک کارشناس رسمی دادگستری که متخصص در انجام پیش تفکیک است، مراجعه نمایید زیرا پیش […]

بیشتر بخوانید