کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان با هدف بدست آمدن مساحت دقیق و واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی انجام می گیرد تا در نتیجه خریداران و فروشندگان واحد های آپارتمانی نیمه کاره بتوانند معامله پیش خرید یا همان پیش فروش واحد های آپارتمانی را با اطمینان و اعتبار بالایی انجام دهند و هیچ […]

بیشتر بخوانید