کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه به تامین دلیل معروف است به منظور اثبات ادعای محکوم له مبنی بر حل اختلافات ملکی انجام می شود که از طریق سفارش عکس هوایی و تفسیر آن ها و بررسی در محدوده مورد نظر انجام می شود که در نهایت تامین دلیل نوشته شده […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک که با استفاده از عکس های قدیمی محدوده مورد نظر و از طریق دیوار کشی هایی که در زمان های موجود مبنی بر گفته ی متقاضی وجود داشته است می توان کار تعیین مرزهای ملک و در نهایت جانمایی ملک را انجام داد که در صورتی این کار […]

بیشتر بخوانید