کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس در اختلافاتی که بر سر حدود ملک به وجود آمده است در دادگاه بعنوان مدرک مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است بر اثر تجاوز ملک مجاور به حدود ملک باشد و یا به خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد. تهیه تامین دلیل با تفسیر […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل کارشناس رسمی دادگستری میباشد. در واقع برخی اختلافات در حوزه املاک پیش می  آید نیازمند فراهم کردن یکسری تامین دلیل است تا با ارائه آن به دادگاه بتوان اختلافات را حل نمود یکسری از این تامین دلیل ها با تفسیر و بررسی عکس های هوایی مربوط به […]

بیشتر بخوانید