کارشناس تفسیر عکس هوایی

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین مرزهای ملک مورد استفاده قرار می گیرد در واقع اگر اختلافاتی برسر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور به وجود بیاید برای اینکه اختلافات آنها رفع شود باید حدود املاک به طور دقیق مشخص شود و برای اینکار ازتفسیر عکس های هوایی […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل کارشناس رسمی دادگستری میباشد. در واقع برخی اختلافات در حوزه املاک پیش می  آید نیازمند فراهم کردن یکسری تامین دلیل است تا با ارائه آن به دادگاه بتوان اختلافات را حل نمود یکسری از این تامین دلیل ها با تفسیر و بررسی عکس های هوایی مربوط به […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه به تامین دلیل معروف است به منظور اثبات ادعای محکوم له مبنی بر حل اختلافات ملکی انجام می شود که از طریق سفارش عکس هوایی و تفسیر آن ها و بررسی در محدوده مورد نظر انجام می شود که در نهایت تامین دلیل نوشته شده […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک که با استفاده از عکس های قدیمی محدوده مورد نظر و از طریق دیوار کشی هایی که در زمان های موجود مبنی بر گفته ی متقاضی وجود داشته است می توان کار تعیین مرزهای ملک و در نهایت جانمایی ملک را انجام داد که در صورتی این کار […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل باید کارشناسی باشد که اولا به علم تفسیر عکس هوایی آشنا باشد و همچنین از آن جا که تامین دلیل برای دادگاه و دعواهای ملکی استفاده می شود باید حتما کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری باشد. کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل عکس هوایی عکس هایی است […]

بیشتر بخوانید