کارشناس تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

کارشناس تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

کارشناس تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

کارشناس تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ به منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی این کار را انجام می دهد که امروزه با توجه به افزایش قیمت روز افزون ملک این مساحت ها از اهمیت بالایی برخوردار است و در سند تک برگ نیز این مساحت به صورت دقیق در حد سانتی متر است. […]

بیشتر بخوانید