کارشناس تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و به منظور پیش خرید یا پیش فروش ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود و مرحله تفکیک آپارتمان مرحله پایانی صدور سند برای هر واحد آپارتمانی با درج مساحت دقیق نیز انجام یم شود و در این حالت با درخواست تفکیک آپارتمان و ثبت […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

کارشناس تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

کارشناس تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ به منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی این کار را انجام می دهد که امروزه با توجه به افزایش قیمت روز افزون ملک این مساحت ها از اهمیت بالایی برخوردار است و در سند تک برگ نیز این مساحت به صورت دقیق در حد سانتی متر است. […]

بیشتر بخوانید