کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان با این هدف توسط یک متخصص انجام می شود تا در نتیجه مساحت دقیق واحد های آپارتمانی حاصل شود. از این مساحت بعد از اخذ پایانکار استفاده می شود تا در نتیجه طبق این مساحت سند تک برگ صادر شود. همچنین قبل از اینکه پایانکار اخذ شود نیز به مساحت دقیق […]

بیشتر بخوانید