کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام که طبق تعرفه ای معین محاسبه می کند. به طور کلی زمانی جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود که ملک اصطلاحا گمشده باشد و آدرس معلوم نداشته باشد سپس با انجام این عملیات موقعیت ملک بر روی زمین معلوم میشود و با تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید