کارشناس جانمایی پلاک ثبتی

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام که طبق تعرفه ای معین محاسبه می کند. به طور کلی زمانی جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود که ملک اصطلاحا گمشده باشد و آدرس معلوم نداشته باشد سپس با انجام این عملیات موقعیت ملک بر روی زمین معلوم میشود و با تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران که به منظور تعیین مرزهای یک ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند و مشخص کردن جای دقیق این مرزها تعیین شده بر روی کره زمین از طریق مختصات های یو تی ام و تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود و در نهایت […]

بیشتر بخوانید
کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای سند همان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است که برای اخذ سند تک برگ برای باید حتما ملک جانمایی شود. کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای سند پلاک ثبتی ملک که همان پلاک اصلی و فرعی موجود در سند های منگوله دار است نشان دهنده موقعیت ملک و همچنین مرز های […]

بیشتر بخوانید