کلیه امور نقشه برداری ثبتی

کلیه امور نقشه برداری ثبتی توسط تیم مجرب نقشه برداری

کلیه امور نقشه برداری ثبتی توسط تیم مجرب نقشه برداری

کلیه امور نقشه برداری ثبتی توسط تیم مجرب نقشه برداری با دقت بالایی انجام می شود و در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که می باشد و منظور از کلیه امور نقشه برداری تهیه و ترسیم نقشه یو تی ام،انجام جانمایی پلاک ثبتی، تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و…می […]

بیشتر بخوانید