کلیه امور وکالت فنی و حقوقی

کلیه امور وکالت فنی و حقوقی مربوط به ملک

کلیه امور وکالت فنی و حقوقی مربوط به ملک

کلیه امور وکالت فنی و حقوقی مربوط به ملک به فردی آگاه به امور ملکی که تجربه انجام امور ثبتی و همچنین حقوقی را دارد، می توان سپرد در واقع فردی مانند کار شناس رسمی دادگستری می تواند امور ملکی را در اداره ثبت و مراجع قضایی بر عهده بگیرد و همچنین مدارک در خواستی […]

بیشتر بخوانید