گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی که مدرکی قابل ارائه به مراجع قضایی به منظور حل اختلافات میباشد. تهیه این گزارش حتما باید توسط یک فرد متخصص انجام شود تا با مهر و امضای فرد متخصص مدرکی قابل ارائه و مورد قبول دادگاه به دست بیاید. پس برای جانمایی پلاک ثبتی به یک کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید