گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام و تفسیر عکس های هوایی انجام میشود. در واقع برای بسیاری ازاختلافات ملکی که بر سر حدود مرزهای ملک بین دو ملک مجاور به وجود می آید با تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید