گزارش تفسیر عکس هوایی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و مالک برای این که ثابت کند که ملک او جزو منابع طبیعی نمیباشد باید از ملک خود یک مدرکی پیدا کند که نشان دهد در این ملک زراعت و کشاورزی انجام شده […]

بیشتر بخوانید
گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا زمانی لازم است آن را تهیه کرد که بخواهید ثابت کنید کاربری اراضی خود را مسکونی است و زراعی نمی باشد و برای این تغییر کاربری لازم است ثابت شود در گذشته در اراضی بنا وجود داشته است و برای اینکه این موضوع روشن شود بایستی عکسهای […]

بیشتر بخوانید