نمونه نقشه تفکیکی آپارتمان

نمونه نقشه تفکیکی آپارتمان

پیش از اتمام ساخت و ساز آپارتمان و همچنین بعد از انجام ساخت آپارتمان لازم است. عملیات تفکیک آپارتمان انجام شود و مساحت و متراژ دقیق هر واحد معلوم شود.

نمونه نقشه تفکیکی آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل تهیه می باشد. برای تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان ابتدا متر کشی واحد های آپارتمانی انجام می شود. و در ادامه ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان انجام می شود.

بعد از ساخت آپارتمان سند اولیه زمین باطل می شود و سند برای هر یک از واحد های آپارتمانی صادر می شود. برای صدور سند هر یک از واحد های آپارتمانی لازم است روندی طی شود. از مهم ترین اموری که به جهت صدور سند تک برگی برای هر یک از واحد های آپارتمانی انجام می شود. تفکیک آپارتمان می باشد. تفکیک آپارتمان عملیاتی تخصصی می باشد. با انجام تفکیک آپارتمان برداشت دقیقی از قسمت های مشاعی و اختصاصی انجام می شود. در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی حاصل می شود.

انجام تفکیک آپارتمان را کارشناس نظام مهندسی بر عهده می گیرد. نمونه نقشه تفکیکی آپارتمان بعد از انجام تفکیک آپارتمان انجام می شود. و این نقشه به نقشه های تک خطی که در آن مشاعات و مساحت دقیق هر واحد درج شده است گفته می شود. در این نقشه بخش هایی از ساختمان همچون نورگیر، راهرو ها و حیاط به شکل مشاعی باقی می ماند.

همچنین انجام معامله واحد های آپارتمانی ممکن است قبل از اتمام ساخت آپارتمان انجام شود. برای بالابردن اطمینان معامله لازم است مساحت و متراژ دقیق هر واحد با انجام پبش تفکیک حاصل شود.

برای انجام پیش تفکیک آپارتمان لازم است به یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. در نتیجه مساحت دقیق هر واحد حاصل می شود. و معامله واحد های آپارتمانی با اطمینان بالا انجام می شود.

بعد از اتمام ساخت و ساز ملک در نتیجه لازم است تفکیک آپارتمان انجام شود. با انجام تفکیک آپارتمان در نتیجه اطلاعات دقیقی از مساحت و ابعاد و قسمت های مشاعی و اختصاصی آپارتمان به دست می آید. در نتیجه سند اولیه ملک باطل می شود و سندی برای هر یک از واحد ها صادر می شود. تفکیک آپارتمان را نظام مهندسی انجام می دهد. این عملیات تخصصی انجام میشود تا در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر واحد معلوم شود.

نقشه برداری تفکیک آپارتمان تنها بعد از اتمام ساخت آپارتمان کاربرد ندارد بلکه قبل از اتمام ساخت آپارتمان نیز کاربرد مهمی دارد.

در واقع ممکن است قبل از اتمام ساخت آپارتمان افراد قصد خرید و فروش کردن واحد های آپارتمانی را داشته باشند. در نتیجه برای بالا بردن اطمینان معامله لازم است مساحت دقیق هر واحد برآورد شود تا معامله با توجه به آن انجام شود.

انجام پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ممکن می باشد. با انجام پیش تفکیک آپارتمان مساحت، ابعاد دقیق واحد های نیمه کاره حاصل می شود.

کارشناس با استفاده از متر لیزری برداشت از واحد های آپارتمانی انجام خواهد داد. و در ادامه ترسیم نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای هر واحد ترسیم می شود. و در نتیجه متراژ و مساحت دقیق هر واحد معلوم می شود. در ادامه خرید و فروش واحد های آپارتمانی با اطمینان بالا انجام می شود.

نقشه تفکیکی

بیشترین کاربرد را در سازمان ثبت اسناد را نقشه تفکیکی دارد. تفکیک به معنی جدا نمودن است و معمولا به جهت معلوم کردن حد و مرز زمین و آپارتمان انجام می شود. که تفکیک به معنی تفسیم می باشد و انجام تفکیک به جهت تجزیه زمین می باشد. تفکیک آپارتمان انجام می شود تا در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر یک از قسمت های اختصاصی و مشاعات معلوم گردد. کارشناس نظام مهندسی انجام تفکیک آپارتمان را بر عهده می گیرد.

تفکیک آپارتمان بعد از ساخت آپارتمان انجام می شود. تا در نتیجه سند تک برگ برای هر واحد صادر گردد. این عملیات در این مواقع بالاجبار انجام می شود. اما در مواقعی این عملیات به صورت ارادی توسط افراد انجام می شود. و آن زمانی است که مثلا ملک سند تک برگ ندارد و یا اینکه مالک از مساحت ملک خود اطمینان کافی نداشته باشد. همچنین از دیگر مواقعی که افراد این عملیات را انجام می دهند زمانی است که افراد بخواهند واحد های آپارتمانی را معامله نمایند.

برای تهیه نمونه نقشه تفکیکی آپارتمان می توان به یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. در واقع قبل از اتمام ساخت و ساز آپارتمان امکان انجام معامله واحد های آپارتمانی وجود دارد. به معاملاتی که قبل از اتمام ساخت آپارتمان انجام می شود پیش فروش و پیش خرید گفته می شود.

برای اینکه این معاملات با اطمینان بالا انجام شود و هیچ یک از افراد با انجام این معامله متضرر نشوند در نتیجه لازم است مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی حاصل شود.در نتیجه با انجام پیش تفکیک آپارتمان لازم است مساحت و متراژ دقیق هر واحد بر آورد گردد به جهت بر آورد این اطلاعات کارشناس برداشت و متر کشی از واحد های آپارتمانی را انجام خواهد داد و در ادامه ترسیم نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای هر واحد انجام می شود و مساحت و متراژ دقیق هر واحد معلوم می شود.

به جهت انجام تفکیک آپارتمان انجام چه اقداماتی ضروری می باشد؟

بعد از اتمام ساخت آپارتمان در یک قطعه زمین لازم است حدود و مشخصات ملک با سند مالکیت تطابق داشته باشد. و در ادامه لازم است تفکیک آپارتمان انجام شود. تفکیک آپارتمان انجام می شود تا اطلاعات دقیقی از مشاعات و قسمت های اختصاصی آپارتمان به دست آید.

در نتیجه با انجام تفکیک آپارتمان سند قدیمی ملک باطل می شود و سندی برای هر یک از واحد ها صادر می شود.

برای انجام تفکیک آپارتمان لازم است مراحل زیر طی شود:

 • استعلام تفکیک
 • درخواست کتبی مالک
 • معلوم نمودن تعلیق پارکینگ و انباری به هر واحد آپارتمانی
 • باز دید کارشناس نظام مهندسی
 • کپی پایانکار
 • تفکیک آپارتمان

نمونه نقشه تفکیکی آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان

زمانی لازم است پیش تفکیک آپارتمان انجام شود یعنی تفکیک آپارتمان قبل از اتمام ساخت آپارتمان انجام شود که افراد قصد معامله واحد های آپارتمانی را داشته باشند. در واقع پیش خرید و پیش فروش واحد های آپارتمانی طرفداران زیادی دارد و از آنجایی که پروژه ساخت مجتمع ها طولانی است در این بین واحد ها خرید و فروش می شوند. برخی با انجام این معامه متضرر می شوند در واقع این افراد معامله را با مساحت تقریبی واحد های آپارتمانی انجام می دهند. و این مساحت طبیعتا کمتر از مساحت واقعی واحد آپارتمانی است و یا بیشتر می باشد. بنابراین احتمال ضرر برای خریدار و فروشنده به یک اندازه وجود دارد.

بنابراین برای انجام معامله با اطمینان بالا انجام پیش تفکیک آپارتمان ضروری خواهد بود. تا مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی حاصل شود.

ملزومات مهم تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان با اتمام ساخت آپارتمان انجام می شود. با انجام تفکیک آپارتمان اطلاعات دقیق از قسمت های مشاعی و اختصاصی حاصل می شود. در نتیجه بعد از به دست آمدن این اطلاعات سپس سند تک برگی برای هر واحد صادر می شود. برای انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ملزوماتی وجود دارد که برخی از آن ها به شرح زیر است:

 • قطر درز انقطاع، دیوار ها، تراس بایستی در نقشه تفکیکی معلوم شود و جزو محدوده محصور شده مالکین باشد.
 • برای تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان باید از تمام قسمت های ساختمان نقشه برداری شود. از جمله پارکینگ، حیاط، راه پله، پشت بام، چاله آسانسور و ..
 • مساحت دو قسمت از آپارتمان یعنی تراس و بالکن لازم است به شکل جداگانه در نقشه درج شود.
 • در نقشه تفکیک آپارتمان لازم است مساحت دیوار حایل بین دو فضای خصوصی به شکل مساوی تقسیم شود. و همچنین لازم است درز انقطاع نیز به خوبی اندازه گیری شود.
 • برخی از فضا ها همچون کانال کولر، لوله بخاری، تاسیسات برقی ساختمان ها به عنوان فضای مشاعی در نقشه تفکیکی درج می گردد.

انجام پیش تفکیک و تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان توسط کارشناس نظام مهندسی انجام می شود تا به بهترین صورت انجام این عملیات اتمام یابد. اما پیش تفکیک آپارتمان از آن جهت که به صورت خصوصی انجام می شود. در نتیجه برای انجام آن می توان به فردی مراجعه نمود که متخصص در این امر باشد. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی همان متخصص می باشد که می تواند انجام این عملیات را بر عهده بگیرد.

پیش فروش و پیش خرید واحد های آپارتمانی

برخی از افراد وارد معاملات پیش فروش و پیش خرید واحد های آپارتمانی می شوند در واقع این معاملات وقتی انجام می گیرد که ساخت آپارتمان به اتمام نرسیده است. بنابراین مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی معلوم نمی باشد.

معمولا طرفین معامله این معامله را با مساحت تقریبی هر واحد انجام می دهند و همین امر سبب می شود طرفین معامله از انجام آن متضرر شوند. به جهت انجام معامله با اطمینان بالا تعیین مساحت دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی می باشد. برای به دست آوردن مساحت دقیق هر یک از واحد های پیش ساخته انجام پیش تفکیک آپارتمان ضروری خواهد بود.

پیش تفکیک آپارتمان چه مزایایی دارد؟

پیش تفکیک آپارتمان قبل از اتمام ساخت آپارتمان انجام می شود. با انجام پیش تفکیک آپارتمان در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر واحد آپارتمانی حاصل می شود. پیش تفکیک آپارتمان مزایای بسیاری دارد که شامل موارد زیر می باشد:

 • کاهش در اتلاف وقت جهت اخذ پایانکار و سند تفکیکی
 • از بین رفتن اختلاف بین شرکای ساختمان
 • از بین رفتن اختلافات مساحت در پایانکار و نقشه نهایی
 • معلوم شدن دقیق مساحت واحد های آپارتمانی
 • با معلوم شدن مساحت دقیق در صورت پیش فروش واحد های آپارتمانی اختلاف بین خریدار و فروشنده ایجاد نخواهد شد. و معامله با اطمینان بالا قابل انجام خواهد بود.
 • مالک ساختمان با آگاهی دقیق از مساحت واحد های ساختمان در نتیجه می تواند برنامه ریزی بهتری در فروش ملک خود داشته باشد. در نتیجه انجام معامله سودمند انجام می شود.

انجام پیش تفکیک از عهده چه کسی بر می آید؟

به جهت انجام معامله واحد های آپارتمانی با اطمینان بالا در نتیجه لازم است مساحت دقیق هر یک از واحد ها به دست آید. بنابراین انجام پیش تفکیک آپارتمان ضروری است.

برخی گمان می کنند که پیش تفکیک آپارتمان تنها متر زدن ساده می باشد. در صورتی که این امر اشتباه است. تنها کسانی می توانند به صورت کارشناسانه پیش تفکیک آپارتمان را انجام دهند که در این امر تخصص داشته باشند.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی فردی متخصص  دوره دیده است که میتواند به خوبی این عملیات را انجام دهد. در واقع برای انجام این عملیات کارشناس برداشت از واحد های آپارتمانی انجام خواهد داد. و مترکشی واحد های آپارتمانی را انجام خواهد داد در ادامه ترسیم نقشه پیش تفکیک آپارتمان انجام می شود. و با تهیه این نقشه مساحت و متراژ دقیق هر واحد از آپارتمان بر آورد می شود.

نمونه نقشه تفکیکی آپارتمان

معامله واحد های آپارتمانی

هر یک از واحد های آپارتمان یا پیش از پایان ساخت آن معامله می شود و یا پس از اتمام ساخت و با سند تک برگ معامله می شود. در واقع اگر که این معامله بعد از اتمام ساخت آپارتمان انجام شود. طرفین معامله می توانند با اطمینان بالا معامله را انجام دهند و از انجام معامله متضرر نشوند. در واقع بعد از اتمام ساخت آپارتمان برای هر واحد سند مجزا صادر می شود.

برخی از معاملات قبل از پایان ساخت و ساز انجام می شود که به معامله پیش خرید و پیش فروش معروف هستند. این نوع معاملات از آنجایی که با قیمت پایین تر انجام می شود پس افراد زیادی مایل به انجام آن هستند.

زمانی انجام معامله پیش فروش واحد های آپارتمانی با اطمینان بالا قابل انجام است که مساحت و متراژ دقیق هر واحد معلوم باشد. اما از آن جهت که ساخت آپارتمان اتمام نیافته است. در نتیجه مساحت دقیق هر واحد بر آورد نشده است. بنابراین امکان ضرر و زیان برای خریدار و فروشنده وجود دارد.

به جهت بالا بردن اطمینان معامله راهکاری وجود دارد و آن هم مشخص کردن مساحت دقیق واحد های آپارتمانی می باشد. برای مشخص کردن آن در این مرحله می بایست پیش تفکیک آپارتمان انجام شود.

کارشنای رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی متخصصی است که به انجام این عملیات تواناست و با مراجعه خصوصی به وی می توان انجام این عملیات را به وی سپرد. این متخصص برای انجام این عملیات از روش ها و تجهیزات دقیقی بهره می گیرد. و برداشت از واحد ها را انجام می دهد و سپس ترسیم نقشه پیش تفکیک آپارتمان انجام می شود. با تهیه نمونه نقشه تفکیکی آپارتمان مساحت دقیق هر واحد معلوم می شود. و انجام معامله با اطمینان بالا ممکن خواهد بود.

انجام پیش تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی دادگستری

در صورتی که اشخاص پیش از اتمام ساخت آپارتمان قصد معامله واحد های آپارتمانی را داشته باشند. در نتیجه لازم است اقداماتی انجام شود تا از انجام معامله متضرر نشد. به این معاملات پیش فروش و پیش خرید واحد های آپارتمانی می گویند. برای اینکه بتوان معامله را به صورت مطمئن و بدون ضرر و زیان انجام داد می بایست مساحت دقیق واحد های آپارتمانی معلوم باشد. افراد بسیاری معامله را با مساحت تقریبی انجام می دهند. در نتیجه همین امر باعث می شود که بعد از انجام معامله خریدار و یا فروشنده از انجام معامله متضرر شوند.

برای بالا بردن اطمینان معامله تعیین مساحت دقیق هر واحد ضروری است و این امر با نقشه برداری تفکیک آپارتمان ممکن خواهد بود. در واقع لازم است پیش تفکیک آپارتمان را کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام دهد.

برای انجام این عملیات کارشناس ابتدا با استفاده از دوربین توتال استیشن برداشت از واحد های آپارتمانی را انجام خواهد داد. و قسمت هایی که با استفاده از دوربین قابل برداشت نیست با استفاده از متر لیزری برداشت می شود. سپس ترسیم نقشه پیش تفکیک طبق اطلاعات برداشتی انجام خواهد شد. در نتیجه با تهیه این نقشه مساحت دقیق و واقعی هر واحد حاصل می شود. با به دست آمدن این اطلاعات خریدار و فروشنده می توانند معامله واحد آپارتمانی را با اطمینان بالا انجام دهند. در نتیجه هیچ یک از افراد از انجام معامله متضرر نخواهند شد.

انجام پیش تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی دادگستری

انجام پیش تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی دادگستری

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما