گزارش تفسیر عکس برای تعیین سابقه احیا زمین

گزارش تفسیر عکس برای تعیین سابقه احیا زمین

گزارش تفسیر عکس برای تعیین سابقه احیا زمین با مراجعه به فرد متخصص و مورد اعتماد ممکن میباشد و در واقع ممکن است اراضی افراد ملی اعلام شود در نتیجه اراضی متعلق به دولت خواهد بود. دولت ممکن است اراضی را به اشتباه ملی اعلام کرده باشد بنابراین مالکین اراضی می توانند به این رای […]

بیشتر بخوانید
انجام مشاوره حقوقی مربوط به ملک

انجام مشاوره حقوقی مربوط به ملک

انجام مشاوره حقوقی مربوط به ملک به این صورت می باشد که در واقع وکالت امور ملکی باید توسط یک شخص آگاه و متخصص انجام شود تا در انجام آن هیچ گونه اشتباهی صورت نگیرد و بهترین فرد برای انجام آن،کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد زیرا هم تخصص و هم […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

تفسیر عکس برای سابقه احیا زمین کشاورزی

تفسیر عکس برای سابقه احیا زمین کشاورزی جهت ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس هوایی، کشاورزی بودن ملک خود را به دادگاه ثابت […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص زمانی باید انجام شود که اراضی موات تشخیص داده شود. در واقع از آنجایی که در اراضی موات سابقه احیا و بنا وجود ندارد پس بایستی سابقه اراضی بررسی شود و برای بررسی سابقه اراضی لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود. تفسیر عکس هوایی را میتوان […]

بیشتر بخوانید
نقشه هوایی برای پلاک ثبتی املاک دارای سند های قدیمی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی املاک دارای سند های قدیمی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی املاک دارای سند های قدیمی زمانی لازم است انجام شود که آدرس ملک بر روی زمین نا معلوم باشد در این صورت می بایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای انجام این عملیات میتوان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. نقشه هوایی برای پلاک ثبتی املاک دارای سند های […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک قدیمی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک قدیمی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک قدیمی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی ممکن می باشد و در واقع ممکن است آدرس ملک نا معلوم شده باشد در اینصورت لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. در واقع یافتن آدرس املاک گمشده وقتی ممکن می شود که متخصص بررسی اسناد ثبتی ملک را انجام دهد و کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
یافتن پلاک ثبتی بر اساس موقعیت تعیین شده

یافتن پلاک ثبتی بر اساس موقعیت تعیین شده

یافتن پلاک ثبتی بر اساس موقعیت تعیین شده توسط کارشناس رسمی انجام می شود در واقع نحوه پیدا کردن آدرس از پلاک ثبتی (اصلی و فرعی) به این صورت می باشد که پلاک اصلی ملک براساس مشخص شدن منطقه ملک و پلاک فرعی که براساس تقسیم بندی آن قطعه است،انجام می شود. یافتن پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
هزینه تفسیر عکس ماهواره ای برای سابقه احیا

هزینه تفسیر عکس ماهواره ای برای سابقه احیا

هزینه تفسیر عکس ماهواره ای برای سابقه احیا جهت ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس هوایی، کشاورزی بودن ملک خود را به دادگاه […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکسهای هوایی برای زمین کشاورزی توسط کارشناس

تفسیر عکسهای هوایی برای زمین کشاورزی توسط کارشناس

تفسیر عکسهای هوایی برای زمین کشاورزی توسط کارشناس رسمی ممکن می باشد در صورتی که اراضی ملی اعلام شود در نتیجه ممکن است این رای دولت اشتباه باشد و اشخاص مجاز هستند به رای دولت اعتراض کنند برای اعتراض به رای دولت لازم است مدارکی به عنوان تامین دلیل تهیه شود و به مراجع قضایی […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 97